33:19ל״ג:י״ט
1 א

והוכח. ל' תוכחה שישוב מעונו:

2 ב

ורוב עצמיו. שהוא איתן מוכיחן במכאוב: