33:18ל״ג:י״ח
1 א

וחיתו מעבור בשלח. בשלחו וחרבו של מלאך המות כלומר לטובתך הביא עליך יסורין:

2 ב

שלח. כלי זיין וכן (נחמיה ד׳:י״א) ידו אחת מחזקת השלח: