33:17ל״ג:י״ז
1 א

להסיר אדם. בחליו:

2 ב

מעשה. שהיה בדעתו לעשות:

3 ג

וגוה מגבר יכסה. ביסוריו למען הכניעו ולהשפילו לשוב כדי שיחשך נפשו ממיתה גמורה:

4 ד

גוה. כמו גאוה: