33:16ל״ג:ט״ז
1 א

אז יגלה אוזן אנשים. כמו שעשה לאבימלך בחלום הלילה:

2 ב

ובמוסרם יחתום. חותמן ואוסרן ביסורין על עוונם: