33:10ל״ג:י׳
1 א

תנואות. עלילות ל' תואנה (שופטים יד) לשוב מן המקום: