32:8ל״ב:ח׳
1 א

אכן רוח היא באנוש. החכמה ולא ע"י ימים וזקנה אלא רוח המקום הוא: