32:2ל״ב:ב׳
1 א

ממשפחת רם. אברהם שנאמר האדם הגדול בענקים (יהושע י״ד:ט״ו) זה אברהם:

2 ב

מאלהים. יותר מן המקום: