32:19ל״ב:י״ט
1 א

הנה בטני. מלא רוח, דברים להשיב בתאוה:

2 ב

כיין לא יפתח. כיין חדש שאינו נפתח והוא נופח ואף בתוך אובות חדשים ומבקעם:

3 ג

אובות. נודות עשויין כקומת אדם גבוהים: