32:14ל״ב:י״ד
1 א

ולא ערך אלי מלין. קבלה היא או שלא ערך אלי מלין:

2 ב

ובאמריכם לא אשיבנו. לא באותן אמרים שהשיבותם לו הייתי משיבו: