32:13ל״ב:י״ג
1 א

פן תאמרו מצאנו חכמה. בשתיקותינו שלא להקניטו עוד כי אל ידפנו ולא איש. לא היה לכם למעט כבוד המקום בכך: