31:9ל״א:ט׳
1 א

ועל פתח רעי ארבתי. לאשתו ישיב לי גמולי: