31:5ל״א:ה׳
1 א

ותחש. ותמהר כמו אחישנה (ישעיה ס) כי גז חיש (תלים צ):