31:4ל״א:ד׳
1 א

וכל צעדי יספור. ורואה אם הלכתי עם שוא: