31:39ל״א:ל״ט
1 א

בלי כסף. לשכור שכירים ולעשקם ד"א זה מעשר שני דכתיב וצרת הכסף בידך (דברים י״ד:כ״ה):

2 ב

ונפש בעליה. אריס העובד בה: