31:38ל״א:ל״ח
1 א

אם עלי אדמתי תזעק. על לקט שכחה ופאה ומעשרות שלא הוצאתי מעשרות כראוי:

2 ב

ויחד תלמיה יבכיון. שחרשתי בשור ובחמור יחדיו: