31:36ל״א:ל״ו
1 א

אשאנו. לכתוב את ספרי:

2 ב

אענדנו. אקשרנו לספר עטרות לי: