31:34ל״א:ל״ד
1 א

כי אערוץ. מתחילה הייתי מכניע המון רבה של רשעים ועתה אף בין כשדיים זה העם לא היה (ישעיהו כ״ג:י״ג):

2 ב

יחיתני. מיראני: