31:3ל״א:ג׳
1 א

הלא איד לעול. לו ראוי ולא לי:

2 ב

ונכר. דוגמת ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו (עובדיה א):