31:26ל״א:כ״ו
1 א

אם אראה אור כי יהל. חמה בתקופת גבורתה והילה:

2 ב

וירח יקר הולך. מגיה והולך כמו אור יקרות (זכריה י״ד:ו׳) כיקר כרים (תלים לז):