31:24ל״א:כ״ד
1 א

כסלי. כמו אשר יקוט כסלו (לעיל ח) תקותי ומחשבתי וע"י שכליות על הכסלי' הם והכליות יועצות נקראת המחשבה כסל:

2 ב

ולכתם. קבוצות זהב ואוצרות:

3 ג

אמרתי מבטחי. להתחזק בהם על העניים: