31:23ל״א:כ״ג
1 א

כי פחד אלי וגו'. פחד היה בעיני אידו שהוא מביא על הרשעים לכן חדלתי מעשות:

2 ב

ומשאתו. ומכובדו: