31:22ל״א:כ״ב
1 א

משכמה. הוא רחב הכתף:

2 ב

מקנה. הוא עצם העליון העגול כקנה ועל שהוא עגול כקנה קורא אותו כן: