31:18ל״א:י״ח
1 א

כי מנעורי גדלני. הכשרון הזה כאב המגדלני והמלמדני כן למדנו יושר לבי מנעורי:

2 ב

ומבטן אמי אנחנה. למדה זו: