31:15ל״א:ט״ו
1 א

ויכוננו ברחם. אני בבטן אמי והוא בבטן אמו הכיננו יוצר א':