31:1ל״א:א׳
1 א

ברית כרתי לעיני. שלא להסתכל באשת איש:

2 ב

ומה אתבונן על בתולה. מה לי להתבונן בה כך היתה חסידותי שלא לתת עין אפילו בפנויה שמא לאחר ימים תנשא ונמצאתי כרוך אחריה כך מפורש באבות דרבי נתן: