30:3ל׳:ג׳
1 א

בחסר ובכפן. היו גלמוד:

2 ב

העורקים ציה. שמבריחין אותן בימיו מקרב בני אדם לילך בחושך:

3 ג

אמש שואה ומשואה. ברואינ"א בלע"ז: