30:28ל׳:כ״ח
1 א

בלא חמה. לא שזפתני השמש והנני קודר: