30:26ל׳:כ״ו
1 א

כי טוב קויתי וגו'. כלומר כי הגמול הזה ראוי לי: