30:24ל׳:כ״ד
1 א

אך לא בעי. ובהשחת' היה רגיל השופט לשלוח יד כמו לעי השדה:

2 ב

אם בפידו. אם היה שולח פיד שהוא שבר על בריותיו:

3 ג

להן שוע. היה משעשען תנחומין במקצת וכן פירשו רבותינו אין הקב"ה מכה אומה ומושיב' צדו אלא מביא פיד לזו ומשעשע' בחברתה שלקתה כבר ומתנחמת בה הביא פיד לאשור ושעשע במצרי' שנא' התיטבי מנא אמון (נחום ג׳:ח׳) הביא פיד למצרי' ושעשע באשור שנא' הנה אשור בלבנון (יחזק' לא) ועוד יפתר להן שוע תפלה ותחינה מועלת בהם: