30:22ל׳:כ״ב
1 א

תשאני אל רוח. שדים:

2 ב

תרכיבני ותמוגגני תושיה. חלשות ותשות כח היה ממוגגני:

3 ג

ותמוגגני תושיה. לשון נקבה ועל תושיה עומד ואין תי"ו זו כתי"ו של תשאני: