30:20ל׳:כ׳
1 א

עמדתי. לראות לשתוק ולהבין כמו ובפתחו עמדו כל העם ולא ענו עוד (נחמיה ח׳:ה׳):

2 ב

ותתבונן בי. מחשב עלי לשנות את נגעי: