30:15ל׳:ט״ו
1 א

ההפך עלי. נהפך עלי:

2 ב

בלהות. שדים:

3 ג

תרדוף כרוח. רעה:

4 ד

את נדיבתי. רוח נדיבה שהיה שורה עלי מתחלה: