30:12ל׳:י״ב
1 א

על ימין. על ימיני עומדים פרחים קטנים כשאר הדיוטים שאיני חשוב בעיניהם להכנע מפני:

2 ב

רגלי שלחו. אם המקום צר להם דוחפים אותי הלאה:

3 ג

ויסולו עלי אורחות אידם. כל דרך נבלה שיש להם לעשות עושים מסילתן לפני ואצלי ולא ייראו: