3:25ג׳:כ״ה
1 א

פחד פחדתי. כל ימי עמדתי בפחד על זה כמו שאמרנו (לעיל א) ויהי כי הקיפו וגו':

2 ב

ואשר יגורתי. הן עתד הועתד ונגזר שיבא לי: