3:22ג׳:כ״ב
1 א

שמחים אלי גיל. וישישו אם היו מוצאים קבר:

2 ב

אלי גיל. בשביל הגילה והששון של (מציאות) קבר: