3:17ג׳:י״ז
1 א

חדלו רוגז. נמנעים מרוגזם שהיו נוהגים ורגילים להרגיז בארץ:

2 ב

ושם ינוחו. ושם נחו דבר ההווה כתבו בלשון עתיד: