3:12ג׳:י״ב
1 א

מדוע קדמוני. ברכי אמי קודם למיתה:

2 ב

כי אינק. נגזר עלי לינק מהם לפי שהוא מדבר ביום לידה הוא מזכיר דברים של אחריו בלשון עתיד: