3:10ג׳:י׳
1 א

כי לא סגר. מי שיכולת בידו לסגור וגם זה מן המקראות דומין להלילה אמר:

2 ב

דלתי בטני. שיצאתי ממנו שאם עשה כן ויסתר עמל מעיני: