29:7כ״ט:ז׳
1 א

קרת. תקרה גבוה מוכנת ככסא לשבת לזקני העיר:

2 ב

ברחוב וגו'. וכאשר ברחוב הייתי מכין מושבי: