29:6כ״ט:ו׳
1 א

הליכי. רגלי:

2 ב

בחמה. כמו בחמאה:

3 ג

וצור יצוק עמדי פלגי שמן. כלומר נחת רוח וכל תאות לב הנוחים כנחלי שמן:

4 ד

יצוק. כמו ויצקת: