29:4כ״ט:ד׳
1 א

בימי חרפי. בימי קדמותי לשון ארמי הוא חרפי ואפלי:

2 ב

בסוד אלוה עלי אהלי. כשהיו כשרי הדור באים לאהלי להווסד בדברי הקב"ה בתורה ובגדר סייג לשעה: