29:25כ״ט:כ״ה
1 א

אבחר דרכם. כל דרכיהם ועצתם אני הייתי בוחר להם שהיו שואלים לי איזה דרך נלך ומה נעשה:

2 ב

ואשב ראש. אם היו מסובים אני הייתי מסב בראש המסובים: