29:24כ״ט:כ״ד
1 א

לא יאמינו. שאני משחק עמהם מפני חשיבותי:

2 ב

ואור פני לא יפילון. היו יראים להתקרב אלי ולהגיס לבם בי: