29:20כ״ט:כ׳
1 א

שכבודי. יתחדש עמדי תמיד:

2 ב

וקשתי. ואיתני תחליף תמיד לטובה: