29:2כ״ט:ב׳
1 א

מי יתנני כירחי קדם. כימים קדמונים שהייתי בגדולתי: