29:11כ״ט:י״א
1 א

כי אזן. אשר שמעה מלתי ותאשרני:

2 ב

ועין ראתה. בכל מקום בגודלי וכושר מידתי: