28:9כ״ח:ט׳
1 א

בחלמיש שלח ידו. והפך שרשי ההרים מלמעלה למטה: