28:4כ״ח:ד׳
1 א

פרץ נחל. על סדום ועמורה נחלי אש וגפרית:

2 ב

מעם גר. ממקום שהוא נובע ונוגר:

3 ג

הנשכחים מני רגל. אלו אנשי סדום ששיכחו תורת רגלי אורחים מארצם שהיו משכיבים האורח במטה אם היה ארוך יותר מקטעין רגליו ואם היה קצר מאריכין אותו כך מפורש באגדה:

4 ד

דלו. ע"י פריצת נחל זה ומאנוש נעו: