28:27כ״ח:כ״ז
1 א

אז ראה. ראה אותה נסתכל בה ובעצתה יעשה הכל:

2 ב

ויספרה. ספר אותיותיה כפולו' ופשוטות ראשונ' ואמצעית ואחרונית היא אמת חותמו של הקב"ה וכן בשאר סדרים ברא כל דבר ודבר באותיות הללו והכל מפורש בסוד ספר יצירה:

3 ג

הכינה. זימנה ליצירה: