28:18כ״ח:י״ח
1 א

ראמות וגביש. שמות אבנים טובות שבים הם:

2 ב

לא יזכר. אצלה: